• O prawo jazdy może ubiegać się osoba, która osiągnęła wymagany wiek, który aktualnie wynosi: 14 lat dla kategorii AM, 16 lat dla kategorii A1, B1 i T, 18 lat dla kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E, 20 lat dla kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kat. A2, 21 lat la kategorii C, C+E, D1 i D1+E, 24 lata dla kategorii A, D i D+E
  • Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może ubiega się o prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, B, B1 lub T za zgodą rodziców lub opiekuna prawnego
  • Żeby przystąpić do kursu każda osoba musi posiadać nr PKK (profil kandydata na kierowcę) nadawany przez starostwo powiatowe
  • Egzamin państwowy można odbyć wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu. Inne dokumenty nie są honorowane!
  • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, potwierdzana własnoręcznym podpisem na karcie szkolenia.
  • Każdą nieobecność na zajęciach praktycznych należy zgłaszać instruktorowi co najmniej 24 godz. przed planowaną jadą! W przypadku braku takiej informacji zajęcia traktowane będą jako utracone, które trzeba nadrobić wykupując godziny dodatkowe.  
  • Ta strona używa plików cookies.    Więcej    ROZUMIEM